Kuulto toimii alihankkijana tilannekuvan hallinta- ja esitysjärjestelmän toimituksessa Puolustusvoimille.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on valinnut Atean päävastuulliseksi toimittajaksi tilannekuvan hallinta- ja esitysjärjestelmälle, alihankkijoina toimituksessa toimivat Kuulto ja Sähkötaso Esitystekniikka. Järjestelmällä yhdistetään ja kootaan eri tietojärjestelmiä käytettäväksi yhdestä työpisteestä sekä esitetään ja siirretään reaaliaikaisesti ääntä ja kuvaa eri tilojen välillä. Koko toimituksen arvo on noin 9 miljoonaa euroa.